Persoanele  fizice care se repatriaza din extracomunitate sau care se vor deplasa in extracomunitate cu serviciul sau domicilul si care doresc sa isi aduca sau sa duca bunuri personale, le este necesara obtinerea  numarului EORI.

Acte necesare: copie scanata dupa Cartea de identitate (in clar ), numarul de telefon mobil de Romania si adresa de email (pentru persoanele care nu au numar in reteua  de Romania, legatura se poate tine pe whatsapp, dar in final va fi necesar si un numar de telefon de Romania pentru completarea corecta a cererii de atribuire a numarului EORI.

Persoane fizice care  comanda  diverse produse din extracomunitate, vor fi pusi in aceeasi situatie ca mai sus.

Societatile comerciale care desfasoara operatiuni de import-export au obligatia de a obtine numarul EORI.

Adresa email transmitere documente: contact@sabian.ro

Acte necesare (obligatoriu numarul de telefon mobil de Romania):

Pentru societatile din Bucuresti si judetul Ilfov

1.Copie scanata a CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE ( cel de la REGISTRUL COMERTULUI);

Societatile neplatitoare de TVA vor transmite actele la fel ca cele paltitoare de TVA dar cu mentiunea scrisa in email ca acestea nu sunt platitoare TVA;

2.Copie scanata a CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA (Cel obtinut de la ADMINISTRATIA FINANCIARA);

3.Copie scanata a ultimului Act constitutiv. Trebuie sa contina toate paginile si sa fie datat si semnat de catre asociati, impreuna cu REZOLUTIA de la REGISTRUL COMERTULUI prin care se admit modificarile efectuate (ele se regasesc pe una sau doua pagini,va rugam verificati fata-verso);

Pentru societatile din afara Bucurestiului si jud. Ilfov sunt necesare urmatoarele:

  1. Copie scanata a CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE ( de la REGISTRUL COMERTULUI);

2.Copie scanata a CERTIFICATULUI DE INREGISTRARE IN SCOPURI DE TVA (Cel obtinut de la ADMINISTRATIA FINANCIARA);

3.Copie scanata a ultimului Act constitutiv, trebuie sa contina toate paginile si sa fie datat si semnat de catre asociati, impreun a cu REZOLUTIA de la REGISTRUL COMERTULUI prin care se admit modificarile efectuate (ele se regasesc pe una sau doua pagini,va rugam verificati fata-verso);

4.Pentru societatile care nu sunt platitoare de TVA este necesara o declaratie pe proprie raspundere a Administratorului care sa declare pe proprie raspundere ca pana la data solicitarii numarului EORI, societatea este neplatitoare de TVA, va trebui datata si semnata de catre administratorul societatii.
Exemplu MODEL DE DECLARATIE.

Pentru asociatii si fundatii:

1.Certificat de inregistrare fiscala;

2.Act constitutiv si incheiere judecatorie;

3.Certificat de la judecatorie.

Pentru PFA:

1.Certificat de inregistrare;

2.Certificat de inregistrare in scopuri de tva (pentru firmele neplatitoare de tva administratorul completeaza o declaratie pe proprie raspundere ca pana la data solicitarii numarului eori, societatea este neplatitoare de tva) exp. de declaratie o gasiti mai jos.

3.Copie scanata a actului de identitate al administratorului;

4.Rezolutia de la registrul comertului